lyen

Dokiman

Disip pou lavni Rev Canon Dr Sally French
Evèk-Eli
Tès Konferans

Obligatwa pou tout travayè legliz yo

Legliz ki an sekirite
fòmasyon

Legliz ki an sekirite
fòmasyon

Obligatwa pou tout travayè legliz yo

Kounye a sou entènèt sèlman

Obligatwa pou tout travayè legliz yo

Legliz ki an sekirite
fòmasyon

Plis Detay

Anti-rasis
fòmasyon

Plis Detay

MONTE A LA
CHALLENGE

Sèvis Kominotè Episkopal New Jersey
chip
Dwa Reveran William H. (Chip) Stokes
Evèk dyosèz New Jersey
MESAJ CHAK SEM

Kwen Bishop

Chak semèn, Bishop Stokes ofri yon refleksyon pastoral sou nouvèl aktyèl yo; evènman ak moun alantou dyosèz la; sijè ki enterese; ak travay Bondye nan lavi nou.
MESAJ CHAK SEM

Kwen Bishop

Chak semèn, Bishop Stokes ofri yon refleksyon pastoral sou nouvèl aktyèl yo; evènman ak moun alantou dyosèz la; sijè ki enterese; ak travay Bondye nan lavi nou.
chip
Dwa Reveran William H. (Chip) Stokes
Evèk dyosèz New Jersey
KI MOUN KI NOU YE

Kwayans ak Pratik

Lafwa Episkopal la konprann Bondye kòm Trinite (Twa nan Youn ak Youn nan Twa), swiv Jezikri epi akeyi ak ankouraje lòt moun vin jwenn nou nan swiv Jezi.
KITE JEZI DIRIJE

Ap grandi nan Lafwa

Kèlkeswa kote ou ye sou wout ou, soti nan kirye yo jis nan teyolojyen aprann, soti nan timoun piti jiska retrete, nou ofri zouti pou ede w Grandi nan Lafwa.
KITE JEZI DIRIJE

Ap grandi nan Lafwa

Kèlkeswa kote ou ye sou wout ou, soti nan kirye yo jis nan teyolojyen aprann, soti nan timoun piti jiska retrete, nou ofri zouti pou ede w Grandi nan Lafwa.

Evènman Anons yo

Konnen istwa ou

Viv li avèk fòs konviksyon

MINISTÈ yo

Ministè

Kontakte nou

Diosèz Episkopal New Jersey
808 West State Street
Trenton, NJ NAN
609.394.5281

info@dioceseofnj.org

Kontakte nou

Diosèz Episkopal New Jersey
808 West State Street
Trenton, NJ NAN
609.394.5281

info@dioceseofnj.org

KONTAK

Fè yon kesyon?

Episcopal Diocese of New Jersey akeyi kòmantè ak kesyon ou yo. Mesaj ou a pral lage bay moun ki pi bon pou resevwa li. Ou pral resevwa yon repons nan de jou ouvrab. Orè biwo yo se Lendi jiska Vandredi, 9am jiska 5pm. Chak maten kòmanse ak lapriyè maten soti 9am jiska 9:30am.
BLOG nou

Dènye Posts