lyen

Dokiman

Evènman sou Entènèt

Ap viv nan dyosèz NJ

Sèvis adorasyon an dirèk nan Trinity Cathedral ak evènman ki soti toupatou nan dyosèz la yo emisyon sou chanèl rezo sosyal nou yo ak isit la sou sitwèb nou an.

Pwochen Evènman Livestream

Rt la. Rev Sally French, Evèk New Jersey
Dwa Reveran Doktè Sally J. French
Evèk dyosèz New Jersey
MESAJ CHAK SEM

Kwen Bishop

Bishop French ofri refleksyon pastoral sou nouvèl aktyèl; evènman ak moun alantou dyosèz la; sijè ki enterese; ak travay Bondye nan lavi nou.

Vizit evèk kap vini yo

KI MOUN KI NOU YE

Kwayans ak Pratik

Lafwa Episkopal la konprann Bondye kòm Trinite (Twa nan Youn ak Youn nan Twa), swiv Jezikri epi akeyi ak ankouraje lòt moun vin jwenn nou nan swiv Jezi.
KITE JEZI DIRIJE

Ap grandi nan Lafwa

Kèlkeswa kote ou ye sou wout ou, soti nan kirye yo jis nan teyolojyen aprann, soti nan timoun piti jiska retrete, nou ofri zouti pou ede w Grandi nan Lafwa.
KI MOUN KI NOU YE

Ministè Tranzisyon

Reponn apèl Kris la bay yon Legliz 21yèm syèk la, kongregasyon nou yo ap reponn nan nouvo fason diferan, epi yo ap chèche klèje pou mache avèk yo nan monn nouvo sa a.

Evènman Anons yo

Konnen istwa ou

Viv li avèk fòs konviksyon

MINISTÈ yo

Ministè

Kontakte nou

Diosèz Episkopal New Jersey
808 West State Street
Trenton, NJ NAN
609.394.5281

info@dioceseofnj.org

Kontakte nou

Diosèz Episkopal New Jersey
808 West State Street
Trenton, NJ NAN
609.394.5281

info@dioceseofnj.org

KONTAK

Fè yon kesyon?

Episcopal Diocese of New Jersey akeyi kòmantè ak kesyon ou yo. Mesaj ou a pral lage bay moun ki pi bon pou resevwa li. Ou pral resevwa yon repons nan de jou ouvrab. Orè biwo yo se Lendi jiska Vandredi, 9am jiska 5pm. Chak maten kòmanse ak lapriyè maten soti 9am jiska 9:30am.
BLOG nou

Dènye Posts